Atrakcyjność turystyczna Podhala

Podhale jest regionem w południowej Polsce i północnej Słowacji, który stanowi najdalej wysuniętą na północ część Karpat Centralnych. Kotlina Podhala jest równoleżnikowym obniżeniem śródgórskim o założeniach tektonicznych, oddzielającym Tatry od Beskidów. Kotlina cechuje się pasowym układem środowiska. Północna część – Kotlina Orawsko-Nowotarska jest położona najniżej i ma charakter równinny. Na południe od niej występuje Pieniński Pas Skałkowy, który w części wschodniej zaznacza się jako odrębny region Pienin. Kolejnym pasmem są pogórza Północno – tatrzańskie. Kotlina Podhala odwadniana jest głównie przez Dunajec. Zachodnia część odwadniana jest przez Orawę, a wschodnia przez Poprad.

Podhale charakteryzuje się przewagą użytkowania rolniczego nad leśnym. Podhale (Kotlina Podhala) jest doskonałym regionem dla ruchu turystycznego. Piękno krajobrazu i sąsiedztwo Tatr, Babiej Góry, Pienin i Gorców warunkuje rozwój ruchu turystycznego. Kotlinę Podhala zamieszkują Podhalanie. Podhale było obszarem zasiedlonym od początku XII wieku, głównie od północy. Krzyżowały się tu elementy wołoskie, ruskie, polskie, węgierskie, słowackie.

Na Podhalu ukształtował się odrębny typ kultury pasterskiej. W drugiej poł. XIX w. doszło do wzrostu zainteresowań naukowych i artystycznych Podhalem. Na tym terenie zachowała się bogata, oryginalna kultura ludowa: gwara, stroje, obyczaje związane z pasterstwem, literatura, muzyka, malarstwo na szkle, budownictwo drewniane, bogate zdobnictwo sprzętów i wyposażenia gospodarskiego. Najważniejszymi ośrodkami Podhala są: Zakopane, Nowy Targ, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Chochołów i Czarny Dunajec.

Głównym zajęciem społeczności Podhala jest praca we własnym gospodarstwie. Mężczyźni zajmują się pasterstwem i wiąże się z tym szereg zwyczajów m.in. „redyk”. Kobiety zajmują się domem, bardzo często oprócz utrzymywania gospodarstwa także wynajmowaniem pokoi dla gości. Niektóre kobiety kontynuują tradycję, wyszywając chusty i stroje ludowe, obrusy oraz wykonują koronki. W Pieninach mężczyźni zajmują się także flisactwem, jest to jednak ich praca dodatkowa i sezonowa ale zwyczaj ten przechodzi z pokolenia na pokolenie.

To wszystko sprawia, że urlop spędzony na Podhalu będzie z pewnością dobrze zapamiętany i będziemy tam chcieli jeszcze kiedyś wrócić.

One Response - Dodaj swój komentarz

Skomentuj